Ostatnia aktualizacja strony: 07.05.2024, 11:35

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Legnicy  z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.

 

  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

/MP03Legnica/SkrytkaESP

Metadane

Data publikacji : 04.12.2020
Data modyfikacji : 04.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 3
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dogielska Miejskie Przedszkole Nr 3
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Dogielska

Opcje strony

©-2024 Miejskie Przedszkole Nr 3. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL