Ostatnia aktualizacja strony: 07.05.2024, 11:35

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Na podstawie §34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342 t.j.), sprawozdania finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy pod adresem: 

https://zojo.bip.legnica.eu/zoj/sprawozdania-finansowe/obslugiwane-jednostki

 

Metadane

Data wytworzenia : 07.05.2019
Data publikacji : 07.05.2019
Data modyfikacji : 07.05.2024
Obowiązuje od : 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 3
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Dogielska Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Dogielska Miejskie Przedszkole Nr 3 w Legnicy
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Dogielska

Opcje strony

©-2024 Miejskie Przedszkole Nr 3. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL